Home Persberichten Coöperaties & Commons: inspiratie

Coöperaties & Commons

commons bannervierkant4

Coöperaties & Duurzaamheid

duur

Coöperaties & Crowdfunding

crowdfundingwebbanner1klein

Coöperaties & Commons: inspiratie
maandag, 12 september 2016 00:00

Nieuws in de kijker

Ben je op zoek naar meer informatie over wat coöperaties zo uniek maakt, concrete voorbeelden van Vlaamse coöperaties die werken rond de 17 SDG’s en de ervaringen van samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen en Vlaamse coöperaties? Raadpleeg dan onze uitgebreide Coopkracht-Inspiratienota: Lokale besturen en de Sustainable Development Goals: Wat kunnen coöperaties betekenen voor lokale besturen?

 

Verslag van het Kick-off event op 8/9/2016 in de Vooruit in Gent

commons lagebannertekst695

 

#coops4commons

Dagelijks ontstaan er initiatieven in Vlaanderen waar de burgers handen in mekaar slaan om aan een betere, duurzame toekomst te bouwen. Ze bewijzen dat de toekomst reeds vandaag gebeurt en dat we verandering kunnen bewerkstellingen ondanks de financieel-economische crisis, ondanks de vervreemding van de politiek. Denk maar aan de deelinitiatieven zoals de LETS, de CSA boerderijen, hernieuwbare energiecoöperaties, cohousing initiatieven, enzovoorts. Oikos Denktank voerde een eerste verkennend onderzoek uit met verrassende resultaten: Burgercollectieven in kaart gebracht.

Wat deze initiatieven verbindt is dezelfde duurzame toekomstvisie, ondanks hun verschillen in ontstaansgeschiedenis, organisatievorm enz. Wat hen verbindt is de behoefte van de burger hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst te vertalen in actie, in zeggenschap en in vele gevallen collectief financieel eigendom. Ze zijn zelf-organiserende initiatieven, vaak helemaal onafhankelijk van overheidssteun of bankenfinanciering. Ze willen waarde creëren, niet enkel in termen van geld, voor een grotere groep burgers, heel lokaal!

En coöperaties vormen een belangrijk onderdeel van deze onderstroom in onze samenleving.

Hieronder vind je bijkomende literatuur, initiatieven en evenementen rond het thema #coops4commons.

Algemeen

Hernieuwbare energie

Een onderzoek van commissioned environmental research institute CE Delft plaatst de burgers in Europa in de kern van de energietransitie. Door als prosument te investeren in hernieuwbare elektriciteitsproductie kunnen ze tegen 2050 in 45% van Europese stroomvraag voorzien.
 
Grond
"Beste overheid, zet een nieuwe bril op om samen op een duurzame manier naar het landbouwbeleid te kijken. Start het aankopen van landbouwgrond voor een weerbare economie", betoogt Bram Stessel in MO* met enkele argumenten die steek houden én nog haalbaar zijn ook. 
 
Lokale besturen en commons:
Who owns the city? We own the city! How commons makes cities more inclusive, righteous and democratic: an article in Citiesintransition.eu – an online magazine full of inspiring stories on bottom-up initiatives written for and by City Makers from all over Europe.
 
Interesting research about Commons Associations
An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join. 
 
Coöperaties in deeleconomie
In het rapport Collaborative economy: an opportunity for cooperatives lazen we hoe het cooperatieve model kan bijdragen aan de democratisering en verduurzaming van deelplatformen zoals Uber en AirBnB. Dat het anders kan, bewijzen ondertussen steeds meer “platform coöperaties” zoals Partago in Vlaanderen of Fairmondo’s, Stocksy, Loconomics en La’Zooz in de V.S. Ook interessant is het artikel van Dirk Holemans: Van straatactivisme naar digitaal corporatisme.
 
 
 
 

Het Coopkracht ICA-kompas

moduleicakompas1

© 2017 Coopkracht vzw