Home Persberichten Move your Money into Cooperatives

Coöperaties & Commons

commons bannervierkant4

Coöperaties & Duurzaamheid

duur

Coöperaties & Crowdfunding

crowdfundingwebbanner1klein

Move your Money into Cooperatives
donderdag, 22 september 2016 14:48

In het kader van de Move your Money Week 2016, organiseerde Coopkracht i.s.m. FairFin op maandag 17 oktober 2016 de workshop: Move Your Money into Cooperatives. Kansen en uitdagingen van Crowdfunding voor coöperaties.

De Move Your Money Week maakt mensen bewust dat je je geld kunt verhuizen naar een betere plek.

Een fantastische gelegenheid voor Coopkracht om aandacht te vestigen op de tweede Move. Want een heel aantal coöperaties bieden een mooie mogelijkheid voor waardengedreven investeerders.

Er zijn een aantal instrumenten die coöperaties kunnen helpen om uit te pakken met het feit dat ze maatschappelijk relevante investeringen zijn:

 • Het Coopkracht ICA-kompas helpt coöperaties om verslag uit te brengen over hoe coöperaties invulling geven aan de internationaal erkende coöperatieve principes.
 • Praktijkinstrumenten die de duurzaamheids prestaties van coöperaties in de kijker zetten, zoals een MVO-Scan en verslaggevingsrichtlijnen om een GRI rapport rekening houdende met de coöperatieve eigenheid.
 • Het Solidariteitslabel van FairFin voor financiële producten zoals aandelenkapitaal in coöperaties waar mens en milieu aspecten centraal staan.

move1
De uitdaging voor veel coöperaties is echter hoe ze in hun lange-termijn kapitaalbehoeftes kunnen voorzien, terwijl ze de coöperatieve principes en meer bepaald democratische controle door de leden kunnen waarborgen.

We beseffen goed dat we met een spanningsveld zitten. Ook coöperaties hebben kapitaal nodig voor hun bedrijfsvoering en om te kunnen groeien.  We ondernemen echter in een economie en samenleving die vaak gedreven is door maximale return on investment.  De coöperatieve filosofie is gestoeld op waarden en principes, waar o.a. winst ondergeschikt is aan de meerwaarde voor de mens, het milieu en de maatschappij. De uitdaging: hoe kunnen coöperaties met financieringsbehoeftes erin slagen om investeerders aan te trekken die beperkte winstuitkeringen accepteren?

Wat zijn de opties voor cooperaties om geschikt, lange-termijn kapitaal te werven? Internationaal zien we een aantal interessante trends, die o.a. in het rapport The Capital Conundrum for Co-operatives uitvoerig worden beschreven:

 1. Profilering: coöperaties en koepelorganisaties sensibiliseren het brede publiek over de coöperatieve filosofie als een alternatief voor ons huidige economische en financiële systeem.
 2. Experimenteren met nieuwe vormen van financiering: coöperaties experimenteren o.a. met crowdfunding. Hier stelt zich voor coöperaties de vraag hoe kunnen ze de democratische controle door de leden waarborgen?
 3. Meer zichtbaarheid kapitaalbehoeftes: online platformen ontstaan die individuele coöperaties naar het brede publiek profileren en hun kapitaalbehoefte kenbaar maken, zoals bijvoorbeeld:
  1. UK: Community Share Project en de Microgenius Platform
  2. FR: Je finance un project cooperatif
 4. Eigen financieringskanalen voorzien: coöperaties richten zelf bv. coöperatieve stabilisatiefondsen op of andere gemeenschappelijke fondsen om coöperaties met financiering te ondersteunen.

Wat hebben we geleerd tijdens de workshop?

 • Crowdfunding is een relatief nieuw en klein fenomeen, maar groeit snel in alle landen.
 • België loopt achter, en een groot aantal crowdfunding-platforms in België zagen niet eens het levenslicht of stopten kort na opstart.
 • Er zijn verschillende vormen van crowdfunding: financiële (in de vorm van aandelenkapitaal of leningen) en niet-financiële crowdfunding (in de vorm van giften/schenkingen, of in de vorm van aankopen of giften tegen beloning). De financiële crowdfunding is de belangrijkste in België.
 • Er zijn heel veel verschillen tussen crowdfundingplatforms (procedures, kosten, …)
 • Er is een nieuw statuut op til rond crowdfunding tegen 2017 (fiscaal, erkenning, juridisch)
 • SoCrowd en Bolero zijn 2 platformen met een zeer verschillende werking.
 • Tot nu toe hebben weinig coöperaties van crowdfunding gebruik gemaakt.

Tips voor coöperaties:

 • Coöperaties hebben van oudsher direct geld opgehaald bij de 'crowd'. Rechtstreekse participatie en zeggenschap van de vennoten in de coöperatieve vennootschap is het onderscheidende kenmerk.
 • Crowdfunding kan een middel zijn om financiering aan trekken. als je als gebruik wilt maken van crowdfunding, weet dat er heel veel verschillende platforms zijn met verschillende doelstellingen, werkingswijzen, kosten, … Kies een platform die het beste bij je doelstellingen past.
 • Besteed voldoende aandacht aan het feit dat betrokkenheid en zeggenschap door de aandeelhouders niet automatisch gewaarborgd is als je via crowdfunding platforms werkt. Rechtstreekse participatie en controle door de investeerders in je coöperatieve vennootschap maakt het verschil en helpt de ICA-principes waarborgen.

 


 

Hieronder de presentaties van de workshop op 17/10/2016:

Algemene inleiding tot crowdfunding Dirk Coeckelbergh, NewB

Voorstelling SoCrowd cvba-so

Voorstelling Bolero

Ludo Dhelft

Koen Schrever

Kansen en uitdagingen van crowdfunding als financieringsinstrument voor coöperaties?

Peter Bosmans, Febecoop Adviesbureau

 

Interessante links:

 • Move your Money Week van 18 tot 25 oktober 2016. FairFin is opgetogen over significante stijging Belgisch Supergeld. Steeds meer consumenten en organisaties willen immers duurzaam investeren maar zien door het bos de bomen niet meer, ook al omdat er geen wettelijke norm bestaat voor wat duurzaam, ethisch en groen mag heten. Met initiatieven als de BankWijzer en de Supergeld Starterskit wil FairFin meer duidelijkheid bieden aan wie echt duurzaam wil investeren. Aandelen te komen van een coöperatie is een van de 4 “Moves” en ga je een langdurig engagement aan met een onderneming die het algemeen belang boven kortetermijnwinsten plaats.
 • "The Capital Conundrum for Co-operatives", a new report released by the International Cooperative Alliance’s Blue Ribbon Commission explores ideas and options available to co-operatives that need suitable, long-term capital. The paper examines the relationship between co-operative capital and the Co-operative Principles and it delves deeply into the questions all co-operatives ask of themselves and their members when seeking and/or using capital for growth and expansion. It also sheds light on the challenges and opportunities arising from changing regulations.
 • Investeer en zwijg: zo werkt crowdfunding niet. Betekent het Newsmonkey-debacle het einde van crowdfunding? Peter Bosmans hoopt van niet. Het model biedt zowel de ondernemer als de burger voordelen, maar dan moet de onderneming de inspraak van haar geldschieters wel een beetje ernstig nemen. Een investerings­constructie zoals die van Newsmonkey, waarbij de kleine investeerder machteloos toekijkt als een grote speler het project kaapt, is niet het te volgen model voor crowdfunding.
 • Niet te missen voor jonge coöperaties, de start-up tax-shelter. Coopburo licht toe: klik hier
 • Handleiding Sart-up plan van Digital Belgium: klik hier

 

Achterzolder De Markten Brussel - 17/10/2016
20161017 173326s 20161017 182822s
20161017 184327s 20161017 184810s
20161017 190459s 20161017 194133s

 

In het kader van de Move Your Money Week 2016 stond Coopkracht ook op de infomarkt in het Centraal Station in Antwerpen, samen met FairFin, NewB, Triodos, VDK Spaarbank en Ecopower.

20161020 143020s

 

Nieuwe leden 2017

Het Coopkracht ICA-kompas

moduleicakompas1

© 2017 Coopkracht vzw