Home De ICA-principes en het ICA-kompas
De coöperatieve principes en het Coopkracht ICA-kompas

kleurCoopkracht – de koepel voor coöperaties in Vlaanderen – pakt uit met een innovatief e-learning instrument over de zeven coöperatieve principes. De Internationale Coöperatieve Alliantie – de internationale koepelorganisatie van de coöperatieve beweging – stelde in 1995 zeven coöperatieve principes op die het richtsnoer van het handelen van coöperaties zijn. Eeuwenoud en toch springlevend. De coöperatieve principes dagen ons uit te reflecteren over welke coöperaties we willen zijn in de toekomst? Welke ethische maatstaven we willen hanteren als coöperaties? We kunnen ze gebruiken als toetssteen voor ons business model. Maar de coöperatieve principes geven ons vooral ook een kader om een gedeelde coöperatieve identiteit samen uit te dragen.

Op zoek naar inspiratie, verdieping en uitwisseling over de coöperatieve principes? coverbrochurebis
Dan is het ICA-kompas het allereerste instrument dat je hierbij helpt!
Lees een inleiding over de coöperatieve principes en het Coopkracht ICA-kompas in onze nieuwe brochure: Coöperaties als hefboom naar een duurzame samenleving: de coöperatieve principes en het ICA-kompas.

 

Zet zelf je koers uit met het ICA-kompas!

Coopkracht reikt je een e-learning instrument aan dat je helpt de zeven principes concreet te maken en te vertalen in je bedrijfsvisie en bedrijfsvoering. Op zoek naar inspiratie of reflectie? Benieuwd welke meerwaarde die principes voor jouw onderneming kunnen betekenen? Neem de proef op de som en ga aan de slag met het Coopkracht ICA-kompas op www.icakompas.be

 

Het ICA-kompas is een samenhangend, elkaar versterkend pakket aan instrumenten dat coöperaties:

- sensibiliseert over de internationaal erkende coöperatieve principes (Van start).

- inzichten geeft in de inspanningen die ze leveren om de ICA-principes in de praktijk te brengen (Self-scan).

- helpt sterktes, zwaktes en leerdoelen te identificeren in de operationalisering van de ICA-principes (Toekomsttraject).

- ondersteunt om een kort verslag over de operationalisering van de ICA-principes op te stellen (Ondersteuning).

- inspireert en dat leren bevordert aan de hand van goede praktijken en casussen (Inspiratieomgeving).

lancering3tris

icakompas cijfers

 

Het ICA-kompas werd gedurende 2013/2014 ontwikkeld onder leiding van Coopkracht, het overlegplatform voor coöperaties in Vlaanderen, in samenwerking met de vele coöperaties in Vlaanderen, de coöperatieve dienstverleners Coopburo en Febecoop Adviesbureau.
De ontwikkeling van het ICA-kompas gebeurde met financiële steun van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie.

coopkracht logocb febecoop adviesbureau nieuw logo logo niv2 vol vlaanderen-is-duurzaam-ondernemen3 
 

Het Coopkracht ICA-kompas

moduleicakompas1

© 2017 Coopkracht vzw