Home Coopkracht Memorandum
Coopkracht Memorandum: laat je stem horen voor de verkiezingen 2014!

stemmenpotloodwitOp 25 mei 2014 vallen in België de verkiezingen samen voor het Europese, het Federale en het Vlaamse niveau. Coopkracht grijpt de kans om het beleid op al deze niveaus sterk te beïnvloeden ten gunste van de coöperaties in Vlaanderen. Want nu coöperatief ondernemen steeds meer draagkracht vindt in economie en samenleving, blijft het belangrijk dat ook het beleidskader ondersteunend en toekomstgericht optreedt voor coöperaties.

Daarom werkte Coopkracht een nieuw Coopkracht Memorandum 2014 uit. Hiermee sensibiliseren we de politieke partijen en toekomstige beleidsmakers over de meerwaarde van coöperatief ondernemen voor economie en samenleving. En we presenteren krijtlijnen hoe de coöperatieve beweging het best versterkt kan worden de komende vijf jaar.

Vier jaar geleden werkte Coopkracht het Memorandum 2010 uit. Voor het eerst werd coöperatief ondernemen opgenomen in de Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 van het Vlaamse Ministerie Werk en Sociale Economie. Dit leidde er o.m. toe dat coöperatieve ondernemers tegenwoordig kunnen genieten van alle ondersteuningsmaatregelingen Sociale Economie. Zo gingen in 2011 en 2012 tientallen pilootprojecten van start, gefinancierd door de Vlaamse overheid en door het ESF-agentschap.

Als ledenorganisatie vonden we het belangrijk om ook onze leden te betrekken bij de uitwerking van het Coopkracht Memorandum 2014. Hiertoe organiseerden we op 14 november 2013 een debatavond. Bekijk hier de foto’s van de debatavond.

 

Het Coopkracht ICA-kompas

moduleicakompas1

© 2017 Coopkracht vzw